NEWSY

Czy polscy przedsiębiorcy mogą zacząć planować inwestycje w energetykę wiatrową?

Czy polscy przedsiębiorcy mogą zacząć planować inwestycje w energetykę wiatrową?

Do Sejmu trafił bowiem projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który ma realnie umożliwić
budowanie farm wiatrowych. Tzw. zasada „10H”, czyli dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalna odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody, wprowadzona w 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w istocie doprowadziła do zatrzymania inwestycji w elektrownie wiatrowe.


A przecież energetyka wiatrowa stanowi jedno z alternatywnych źródeł energii i jest
ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnych. Wytwarzanie „zielonej energii” jest istotne nie
tylko z powodów ekologicznych, ale i ekonomicznych oraz politycznych. Aktualnie nie ma
również naukowo potwierdzonych badań o szkodliwości elektrowni wiatrowych dla zdrowia
ludzi, czy zwierząt.


Szkodliwość zasady ”10H” dla rozwoju energetyki wiatrowej spowodowała, że projekt ustawy
zakłada wprowadzenie minimalnej odległości – 500 metrów – w jakiej dopuszczalne jest
instalowanie turbin wiatrowych od gospodarstw domowych.


Dodatkowo projektodawcy wprowadzają tzw. mechanizmu redystrybucji polegający na
przekazaniu części dodatniego salda generowanego przez projekty wiatrowe do gmin, na
terenie których będą funkcjonować turbiny wiatrowe. Rozliczenie miałoby być proporcjonalne
do ilości mocy zainstalowanej, a środki przeznaczone do redystrybucji dzielone przez ilość
MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Pozyskiwane w ten sposób środki mają
być przeznaczane na walkę z ubóstwem energetycznym oraz budowę infrastruktury
społecznej, w szczególności zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni
wiatrowej.


Prace parlamentarne dopiero się rozpoczęły, jednak już wzbudzają duże emocje.
Niewątpliwie energia ze źródeł odnawialnych powinna być kwestią szczególnej troski
państwa o obywateli, a biorąc pod uwagę wysoki koszt budowy farmy wiatrowej i
skomplikowany proces administracyjny, wymaga pewności prawa w tym zakresie.

Autor: r. pr. Anna Zabielska

Share this post