NEWSY

Odpowiedzialność prawna za atak DDoS

Odpowiedzialność prawna za atak DDoS

Ataki DDoS

Rozproszone ataki odmowy usługi, czyli ataki DDoS (ang. distributed denial of service), to rodzaj cyberataków, które mają na celu zakłócenie lub sparaliżowanie działania usługi internetowej, strony internetowej lub całej sieci poprzez przeciążenie jej zasobów. Ataki takie prowadzone są z wielu różnych źródeł, co czyni je trudnymi do zidentyfikowania i zablokowania, stąd nazwa ‘rozproszony’.

Cele ataków

Cele ataków DDoS mogą być różne, w zależności od motywacji atakujących.

Podstawowym celem ataków DDoS jest spowodowanie przeciążenia zasobów serwera lub sieci, co prowadzi do tymczasowej lub długotrwałej niedostępności usługi dla użytkowników. Niektóre ataki DDoS są prowadzone w celu wymuszenia okupu od organizacji lub przedsiębiorstwa, podczas gdy inne mogą być przeprowadzane z pobudek politycznych lub ideologicznych.

Ataki DDoS mogą również być używane jako narzędzie odwracające uwagę, które ma na celu zakłócenie działania usług online podczas innych równoczesnych działań lub ataków cyberprzestępczych.

Ataki DDoS mogą być wykonywane za pomocą botnetów, czyli sieci zainfekowanych komputerów, które są zdalnie kontrolowane przez cyberprzestępców. Te zainfekowane komputery (nazywane ‘zombie’) wykonują masowe żądania do celu ataku jednocześnie, co przytłacza jego zasoby.

Obrona przed atakami DDoS

W celu ochrony przed atakami DDoS, organizacje często stosują różne strategie, takie jak filtrowanie ruchu sieciowego, wdrażanie rozwiązań do wykrywania i odpierania ataków, oraz korzystanie z usług dostawców treści lub usług CDN (Content Delivery Network), które mogą pomóc w obsłudze nadmiernego ruchu internetowego.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność prawna za atak DDoS w polskim prawie jest uregulowana przede wszystkim przez przepisy kodeksu karnego oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Kodeks karny wprowadza odpowiedzialność za dokonywanie czynności polegających na zakłóceniu pracy sytemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, co jest zagrożone kara pozbawienia wolności do 5 lat. Warto podkreślić, że odpowiedzialność prawna za atak DDoS zależy od wielu czynników, jak motywacja sprawcy, skala ataku i jego skutki w postaci wyrządzonej szkody.

Organizacje zajmujące się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz organy ścigania są odpowiedzialne za dochodzenie w takich sprawach i wnioskowanie o odpowiednie sankcje karne, jednak jest to możliwe dopiero po wykryciu sprawcy ataku, co nierzadko bywa trudne ze względu na anonimowość i rozproszenie atakujących. Jeżeli jednak osobie lub grupie osób zaangażowanych w atak zostanie udowodniona wina, mogą ponieść nie tylko odpowiedzialność karną, ale i odszkodowawczą.

Autor: r. pr. Anna Zabielska, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Share this post