NEWSY

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel staje się coraz bardzie popularna, a wg danych ze stycznia 2023 r., została pobrana ponad 9 mln razy.

Aktualnie zbiór usług dostępnych w aplikacji obejmuje:
• mObywatel
• mPojazd
• mPrawo Jazdy i Punkty Karne
• mLegitymacja szkolna
• mLegitymacja studencka
• Małopolska Karta Aglomeracyjna
• Bilkom – bilety kolejowe
• eRecepta
• Karta Dużej Rodziny (mKDR)
• Unijny Certyfikat Covid
• Polak za granicą
• Legitymacja UUT (UUT – ulgowe usługi transportowe)
• Diia.pl (mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy)
• Naruszenia środowiskowe
• Złóż wniosek
• Legitymacja emeryta-rencisty
• Legitymacja adwokacka
• Legitymacja poselska

Dynamiczny rozwój i łatwość korzystania z tej aplikacji mobilnej sprawił, że do Sejmu wpłynął projekt nowej ustawy o aplikacji mObywatel, na gruncie której kompleksowo zostaną uregulowane kwestie związane z funkcjonowaniem tej aplikacji oraz warunki udostępniania i świadczenia w jej ramach nowych usług.

Aktualnie dostępne w aplikacji mObywatel usługi pozwalają użytkownikowi na pobranie danych lub dokumentu elektronicznego. Od momentu pobrania danych przez użytkownika na są one przechowywane na urządzeniu w bezpiecznej, czyli zaszyfrowanej formie. Dokumenty te są pobierane na urządzenie mobilne użytkownika i funkcjonują w trybie offline.

Nowa regulacja przede wszystkim stworzy podstawy prawne do funkcjonowania aplikacji mObywatel oraz usług w niej udostępnianych i świadczonych. Użycie aplikacji mObywatel w życiu codziennym będzie możliwe wobec wprowadzenie podstaw do uznawania dokumentów elektronicznych. W szczególności dokument mObywatel, stanowiący dokument tożsamości, ma służyć jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego.

Użytkownik aplikacji mObywatel będzie mógł również, na potrzeby świadczonych w tej aplikacji usług, pobrać z ewidencji źródłowych dane, które zawiera dokument mObywatel, dane pobrane z rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych (w zakresie określonym przez Radę Ministrów) oraz dane udostępnione przez podmioty publiczne albo podmioty niepubliczne, jeżeli te dane będą udostępniane przez te podmioty na potrzeby usług świadczonych w aplikacji mObywatel. Przepisy umożliwią także wykorzystanie aplikacji mObywatel jako sposobu uwierzytelniania profilu zaufanego, a także dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel.

Celem projektu jest również upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji szkolnej i legitymacji studenckiej wydawanej w postaci dokumentu mobilnego.

Przykładowe udogodnienia wprowadzone ustawą:

e-Urząd Skarbowy
W aplikacji mObywatel zostaną udostępnione usługi wdrożone w e-Urzędzie Skarbowym, takie jak wydawanie zaświadczeń (składanie wniosków i generowanie automatyczne zaświadczenia) oraz doręczenia. W aplikacji mObywatel będzie możliwe udostępnianie nie tylko usług obecnie dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym, ale również nowych usług, które będą wdrażane w przyszłości e-Urzędzie Skarbowym. Udostępnienie to będzie polegało na wprowadzeniu dla użytkowników aplikacji mObywatel możliwości korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy
Nowy cyfrowy dokument prawa jazdy będzie udostępniany do pobrania przez użytkownika aplikacji mObywatel bezpośrednio po zdanym praktycznym państwowym egzaminie na prawo jazdy. Wprowadzone zmiany umożliwią nowym kierowcom poruszanie się po drogach od razu po zdaniu egzaminu i pobraniu tymczasowego elektronicznego dokumentu w aplikacji mObywatel. Zmiana dotyczy wyłącznie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T dla nowych kierowców, nieposiadającym dotychczas uprawnień, oraz takich, którzy ubiegają się o kolejne uprawnienie z tej grupy. Podczas kontroli drogowej osoba, która taki dokument posiada, nie będzie musiała go okazywać.

Niewątpliwie cyfryzacja życia codziennego przyniesienie wiele korzyści i ułatwień obrotu oraz kontaktów z urzędami. Nie można jednak tracić z pola widzenia zagrożeń z tym związanych, zwłaszcza ochrony danych osobowych, czy fałszerstw dokumentów obsłuchiwanych w aplikacji mObywatel.

Autor: r. pr. Anna Zabielska

fot. gov.pl

Share this post