NEWSY

RYNEK USŁUG CYFROWYCH

RYNEK USŁUG CYFROWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych) będzie stosowane od dnia 17 lutego 2024 r. i powszechnie uznawane jest za Konstytucję Internetu.

Będzie ono stosowane bezpośrednio, bez potrzeby implementacji przepisów do polskiego porządku prawnego.

Przyjęte rozwiązania potwierdzają istnienie realnej potrzeby wprowadzenia regulacji w zakresie usług cyfrowych, które stały się immanentną częścią społeczeństwa informacyjnego. Zwłaszcza bowiem usługi pośrednie stały się ważną częścią nie tylko unijnej gospodarki, ale również życia codziennego obywateli Unii. Stanowią one z jednej strony nowe i innowacyjne modele biznesowe, takie jak internetowe serwisy społecznościowe i internetowe platformy umożliwiające konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów na odległość, pozwalają użytkownikom biznesowym oraz konsumentom na przekazywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji oraz zawieranie transakcji poprzez nowe mechanizmy. Z drugiej jednak strony przyniosły nowe zagrożenia i wyzwania dla indywidualnych odbiorców danej usługi oraz dostarczających je przedsiębiorstw.

Co zatem obejmuje przyjęty Akt i do kogo będzie miał zastosowanie?

Akt będzie stosowany do przedsiębiorców rozumianych nie tylko jako duże korporacje czy platformy (co do zasady osoby prawne), ale również osoby fizyczne, o ile działają w celach związanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową. Akt będzie dotyczył nie tylko podmiotów prywatnych, ale i podmiotów publicznych. 

Zakresem Aktu objęte są internetowe usługi pośrednictwa, które obejmują:

– usługę polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej (zwykły przekaz);

–  usługę polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców (caching),

– usługę polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie (hosting).

Ta definicja w sposób szeroki ujmuje zakres usług objętych nowymi regulacjami. Będą one w szczególności dotyczyć dostawców usług dostępu do sieci Internet, rejestrów domen internetowych, przetwarzania w chmurze i usług hostingowe, sklepy z aplikacjami, internetowe platformy handlowe, a także media społecznościowe.

Jakie obowiązki będą spoczywać na przedsiębiorcach i od czego będą one zależeć?

Obowiązki usługodawców będą zależeć od ich roli i wielkości dostawców, ale również od wpływu i szkód, które ich działalność może spowodować. Nowe prawo ma przede wszystkim na celu doprecyzować wymogi w zakresie należytej staranności obowiązujące dostawców usług pośrednich dotyczące tego, w jaki sposób podmioty te powinny podchodzić do problemu nielegalnych treści, dezinformacji online i innych zagrożeń społecznych, m.in. rozprzestrzenianie się dezinformacji przez algorytmy.

Warto zatem już teraz, na rok przed wejściem nowych rozwiązań, zastanowić się jak mogą wpłynąć na nasz biznes i podjąć stosowne działania.

Autor: Radczyni Prawna Anna Zabielska, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Share this post