KOMENTARZE PRAWNE

Partnerka naszej kancelarii Joanna Uchańska z komentarzem dla portalu Wiadomości Handlowe

Partnerka naszej kancelarii Joanna Uchańska z komentarzem dla portalu Wiadomości Handlowe

Czy to koniec greenwashingu? Czy produkty FMCG będą znakowane śladem klimatycznym?

Raport Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie pozostawia wątpliwości w zakresie natychmiastowej konieczności odejścia od emisji CO2. Sektor rolno-spożywczy wciąż jednak ma znaczny wpływ na środowisko.

Według sprawozdania IPCC około jednej trzeciej światowych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z systemów żywnościowych. Aczkolwiek za produkcję CO2 odpowiada nie tylko produkcja spożywcza odzwierzęca, jak mogłoby się wydawać. Są za to odpowiedzialne także inne produkty.

– W ostatniej dekadzie ponad 10 proc. emisji gazów cieplarnianych w Europie pochodziło bezpośrednio z rolnictwa, m.in. dlatego, że obciążenie całego łańcucha dostaw, m.in. transport i pakowanie jest znacznie większe. Emisja CO2 generowana przez łańcuch dostaw żywności stanowi 26 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych na świecie – mówi dr Joanna Uchańska.

– Z racji tego trzeba podjąć inicjatywy na rzecz ograniczenia globalnych emisji z łańcuchów dostaw żywności. Właśnie dlatego UE dąży do celu, którym jest przekształcenie sposobu produkcji i konsumpcji żywności w Europie, aby jednocześnie nadal zapewniać zdrową i przystępną cenowo żywność również przyszłym pokoleniom. Inicjatywy te łączą się z wyborami konsumentów, jakich dokonują – dodaje.

Dalsza część komentarza:

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/czy-to-koniec-greenwashingu-czy-produkty-beda-znakowane-sladem-klimatycznym

Share this post